அழியாத் தமிழின் அடையாளம் யார்? தொல்காப்பியரா? வள்ளுவரா? கம்பரா? பாரதியா?

அழியாத் தமிழின் 

அடையாளம் யார்? 

தொல்காப்பியரா?

வள்ளுவரா?

கம்பரா?

பாரதியா?

----------------------------------------------  

இலக்கிய ஆய்வுப் பட்டிமன்றத்தில்

எனது தீர்ப்புரை: 

காணொலி இணைப்பு

https://youtu.be/F6RPcJy6qHo

( 23 நிமிட உரை )


 

நன்றி- 

தென்றல் தமிழ் மீடியா,

முனைவர் மகா.சுந்தர், புதுக்கோட்டை

----------------------------------------------------

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு

உலகத் திருக்குறள் பேரவை,

புதுக்கோட்டை

-----------------------------------------

3 கருத்துகள்: