இடுகைகள்

எனது 'புதிய மரபுகள்' கவிதைத் தொகுப்பிலிருந்து...

என்னைக் கவர்ந்த வலைப்பூக்கள்:- – 3

எனக்குப் பிடித்த வலைப்பூ படைப்புகள்… 3

‘மறைமலையடிகள் பிள்ளைத்தமிழ்’–காப்புப் பருவம் :

எனது ‘புதிய மரபுகள்’ கவிதைத் தொகுப்பில் இருந்து…