இடுகைகள்

முத்துநிலவன் பேச்சு

எனது புதிய மரபுகள் கவிதைத் தொகுப்பிலிருந்து