தமிழுக்கு விளம்பர வருவாய்! (Google AdSense for Tamil 2019) ஒரு நல்ல செய்தி!தமிழில் வலைப்பக்கம் வைத்திருக்கும் நண்பர்களுக்கு,
என் அன்பின் வணக்கம். இதோ ஒரு நல்ல செய்தி!

எனது நூலுக்கு 262பேர் விமர்சனம்! வியப்பு கலந்த மகிழ்ச்சி!


“அக்குபங்சர்” மருத்துவர்களின்
தமுஎகச “அறம்”  குழுவினர்,
எழுத்தாளர் அ.உமர் ஃபாரூக் தலைமையில்
மதுரை, திருச்சி, காரைக்குடி, திருமயம் மற்றும்
புதுக்கோட்டை- பெருங்களுர் நண்பர்களும்
என் வீட்டுக்கு வந்த நெகிழ்வான தருணம்!