இடுகைகள்

எமது பன்னாட்டுக் கவியரங்கம் - தமிழ் பருக, வருக!

“தமிழ் சோறு போடுமா?” -எனது உரை வலையொளி இணைப்பு

மதுரை உலகத் தமிழ்ச்சங்கத்தில் எனது இணைய நேரலை உரை - காண வருக!

கவிஞர் வைரமுத்து பிறந்தநாள் -தமிழ்-இந்து கட்டுரைக்கு எனது நன்றி

அச்சம் நாணம் மடம் பயிர்ப்பு - எனது உரைப் பதிவு

சங்க இலக்கியம், வைரமுத்து, பற்றிய எனது உரை (மற்றும் கொரோனா பற்றியும்!)