சூரரைப் போற்று – குடும்பத்தோடு பார்க்கவும்

 சூரரைப் போற்று –  குடும்பத்தோடு அனைவரும் பார்க்கவேண்டிய படம்!கதையெல்லாம் சொல்ல முடியாது!

தீண்டாமை பாவமா ? குற்றமா ?

 எனது முகநூல் உரை 

தலைப்பு  

தீண்டாமை 

பாவமா ? குற்றமா ? 

முகநூல் இணைப்புதங்கள்  கருத்தைப் 
பின்னூட்டத்தில் இட வேண்டுகிறேன்
-------------------------------------- 

இலக்கிய ஆய்வுப் பட்டிமன்றம் - வலையரங்க இணைப்பு

                    காண வருக நண்பர்களே!

-- இணைப்பு இதோ-- 

பார்த்து, கருத்துக் கூற வருக!

https://youtu.be/nMtJWVt3A7Q

------------------------------------------------

இந்து தமிழ் நாளிதழில் இன்று வந்த எனது கட்டுரை- மொழிவழி மாநிலங்களே வளர்ச்சிக்கு அடிப்படை

மொழிவழி மாநிலங்களே வளர்ச்சிக்கு அடிப்படை!  

-- நா.முத்துநிலவன்-- 

 (- சிறிது சுருக்கியிருந்தாலும், கட்டுரையின் நோக்கம் சிதையாமல், சரியான சமயத்தில் வெளியிட்ட இந்து தமிழ் நாளிதழுக்கு எனது
நன்றி நன்றி நன்றி - இந்து தமிழ், 02-11-2020 )