இடுகைகள்

அண்மைப் படைப்புகள்

“தமிழ் சோறு போடுமா?” -எனது உரை வலையொளி இணைப்பு

மதுரை உலகத் தமிழ்ச்சங்கத்தில் எனது இணைய நேரலை உரை - காண வருக!

கவிஞர் வைரமுத்து பிறந்தநாள் -தமிழ்-இந்து கட்டுரைக்கு எனது நன்றி

அச்சம் நாணம் மடம் பயிர்ப்பு - எனது உரைப் பதிவு

சங்க இலக்கியம், வைரமுத்து, பற்றிய எனது உரை (மற்றும் கொரோனா பற்றியும்!)

அழியாத் தமிழின் அடையாளம் யார்? தொல்காப்பியரா? வள்ளுவரா? கம்பரா? பாரதியா? -இலக்கிய ஆய்வுப் பட்டிமன்றம்!