“தமிழ் சோறு போடுமா?” -எனது உரை வலையொளி இணைப்பு

“தமிழ் சோறு போடுமா?”

கோவை மனித நூலகமும்,

“நம் தமிழ் மீடியா” வலையொளியும்

இணைந்து நடத்திய

இணைய நிகழ்வில்

நான் பேசிய 

வலையொளி இணைப்பு

https://youtu.be/MTYGvNTqVuw

Attachments area

YouTube video தமிழ் சோறு போடுமா? | கவிஞர் முத்துநிலவன் - பகுதி 1 | கோவை மனித நூலகம் | நம்தமிழ்மீடியா

-------------------------------------------------


3 கருத்துகள்: