பாலிமர் தொலைக்காட்சியில் எங்கள் பட்டிமன்றம் (8-5-20 முற்பகல்)


பாலிமர் தொலைக்காட்சியில் 
எங்கள் பட்டிமன்றம்
தலைப்பு
மக்கள் மனதைப் பெரிதும் கவர்ந்த
பாடலாசிரியர் யார்?

08-5-2020 வெள்ளிக் கிழமை
முற்பகல் 11-00 மணி
--------------------------------------
வாய்ப்புள்ள நண்பர்கள் 
காண, கேட்க வருக!
(கரோனா கால மறுஒளிபரப்பு)
யார் யார் பேசியிருக்கான்னு
எனக்கே மறந்து போச்சு!
பார்த்துத் தெரிஞ்சுக்குவோம்
வாங்க
வணக்கம்.
-----------------------------------

1 கருத்து: