“தேசியக் கல்விக் கொள்கை-2020” குறித்த எனது உரைகள் ( TALKS ON N.E.P., )

  07-09-2020  

அகில இந்திய விவசாயத் தொழிலாளர் சங்கம்

முகநூல் நேரலை - சிறப்புரை

“கிராமத்துக் கல்வியைக் காவு கேட்கும்

தேசியக் கல்விக் கொள்கை-2020

உரை இணைப்பு இதோ- https://www.facebook.com/133310625112974/videos/1032860973820493/span>

------------------------------      ------------------------- 

தேசியக் கல்விக் கொள்கையின் அரசியல் பின்னணி

(இது எனது முக்கியமான உரை)

தொலைத்தொடர்புத் துறை ஊழியர் சங்க

(BSNL EMPLAYEES UNION)

முகநூல் நேரலையில் எனது உரை

மாணவர், ஆசிரியர், பெற்றோர்

அனைவரும் கேட்கலாம்


-----------------------------------------                     -----------------------------------------

ஆசிரியர் தினம் - செப்-2020

உலகத் தமிழ் முஸ்லீம்கள் அமைப்பு

 - வலையரங்கச் சிறப்புரை- 

என் ஆசிரியர்களும், நானும் கல்வியும்

-இணைப்பு-

https://youtu.be/UKc5wE9DI1A

------------------------------------------------------------------------------------

நம்தமிழ் மீடியா

வலையொளி நிகழ்வுச் சிறப்புரை

                                                          05-09-2020

குழந்தைகள் மொழியும் 

மும்மொழிக் கொள்கையும்

-- இணைப்பு --

https://youtu.be/x2gjuY_hjmc

---------------------------------------------------------------- 

1 கருத்து: